Bouwen voor voorgevel aan Prinses Christinatraat 52 in Fijnaart

Het college besluit:

  1. Mee te werken aan een planologisch en welstandshalve aanvaardbaar bijgebouw op deze locatie.
  2. Initiatiefnemers financieel te compenseren, omdat zij het huidige bouwwerk op basis van door de gemeente verstrekte informatie zijn gaan bouwen

Initiatiefnemers hebben bij het Vergunningenloket informatie ingewonnen wat zij moeten doen om een berging met kapconstructie te bouwen. Bij het bezoek aan het loket is er vanuit gegaan dat de bergingen aan de Prinses Christinastraat op het achtererf staan. In het bestemmingsplan is de voorgevel van de woningen echter gelegen aan de zijde waar de bergingen staan. Er is aan initiatiefnemers meegedeeld, dat het in dit geval om een vergunningsvrij bouwwerk gaat en dus geen aanvraag omgevingsvergunning nodig is. Achteraf blijkt dat betrokkenen onjuist zijn geïnformeerd. Het bouwwerk bevindt zich namelijk voor de voorgevel in plaats van op het achtererf. Er is een oplossing gezocht, die past in ons ruimtelijk beleid en waarmee de welstandscommissie instemt.