Conceptbegroting 2019 gemeenschappelijke regeling Nazorg gesloten stortplaatsen (GR Nazorg)

Het college besluit:
De raad voor te stellen om:

  1. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2019 gemeenschappelijke regeling Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen (GR Nazorg), aangezien:
    1. de financiële risico’s voor de gemeente als één van de 12 eigenaar-gemeenten acceptabel zijn en de begroting sluitend is;
    2. de gemeenschappelijke regeling op juiste wijze zorgdraagt voor het beheren van het vermogen van de gemeenschappelijke regeling en het technisch beheer van de stortplaatsen.
  2. In de begroting 2020 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan de GR Nazorg op te nemen van € 53.168,-.

De gemeente Moerdijk neemt deel in de gemeenschappelijke regeling Nazorg gesloten stort-plaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen. Dit is een samenwerkingsverband van 12 gemeenten uit de regio Breda voor de wettelijke taken voortvloeiend uit het beheer van deze twee stortplaat-sen. Het Dagelijks Bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de conceptbegroting 2020 toegestuurd. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten kunnen hier met een zienswijze op reageren. Er wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op de concept-begroting 2020 en vanuit de begroting van gemeente Moerdijk voor 2020 € 53.168,- beschik-baar te stellen.