Moerdijk Marketing bijdrage verschillende evenementen

Het college besluit:

  1. Het verzoek om een subsidiebijdrage van de Junior Chamber International Volcke Rack af te wijzen.
  2. In te stemmen met een bijdrage van € 3.000 aan het Notenkrakersfestival.
  3. In te stemmen met een bijdrage van € 1.600 aan Klundert op een Kluitje.
  4. De totale bijdrage van € 4.600 te dekken uit het budget Moerdijk Marketing Evenementen (6310102/44293).

Moerdijk Marketing heeft als doel de huidige inwoners te behouden en nieuwe inwoners aan te trekken om zo het voorzieningenniveau op peil te houden. Om Moerdijk onder de aandacht te krijgen van potentiële nieuwe inwoners en een gevoel van trots en ambassadeurschap te creëren bij de huidige inwoners, wordt, onder andere, ingezet op de ondersteuning van evenementen. Deze evenementen hebben een regionale of landelijke uitstraling en bereik en verbinden de verschillende plaatsen in Moerdijk met elkaar.
Komende periode worden twee evenementen gehouden met een regionale aantrekkingskracht Klundert op een Kluitje en het Notenkrakersfestival in Zevenbergen. Beide evenementen bieden kansen om Moerdijk onder de aandacht te brengen, waardoor deze ondersteund worden met een moerdijk marketing subsidie bijdrage.