Vaststellen jaarlijkse subsidie met uitvoeringsovereenkomst VVN afdeling Moerdijk 2018

Het college besluit:
De subsidie aan Veilig Verkeer Nederland afdeling Moerdijk voor 2018 definitief vast te stellen op € 17.000. Dit is gelijk aan het eerder beschikbaar gestelde bedrag.

VVN afdeling Moerdijk ondersteunt de gemeente ieder jaar met het uitvoeren van zogenaamde mensgerichte verkeersveiligheidsactiviteiten. Hier krijgen zij jaarlijks 17.000 euro voor. In 2018 hebben zij deze middelen en hun capaciteit besteed aan de organisatie van de BROEM-dag, het faciliteren van zowel het theoretisch en praktisch verkeersexamen voor de basisschool leerlingen, medewerking aan de actiedag en fietsverlichtingsactie van het Markland college en voorlichting via campagneborden en verschillende media. Het college heeft op basis van het financieel, activiteitenverslag over 2018 en aanvullende afspraken de subsidie vastgesteld.