Adviezen op kadervoorstellen

Het college besluit:
De adviezen ten aanzien van de kadervoorstellen ter voorbereiding op de raadsbehandeling van de kadervoorstellen vast te stellen.

Het college heeft haar reactie op de kadervoorstellen ter voorbereiding op de raadsbehandeling van de kadervoorstellen vastgesteld.