Arbeidsplaatsen banenafspraak Vlietweg te Klundert

Het college besluit:

  1. Het tijdelijk gebruiken van het gemeentelijk eigendom aan de Vlietweg te Klundert ten behoeve van het arbeidsmarktproject Inclusief Moerdijk. Hiermee kunnen ondersteunende werkzaamheden voor de buitendienst door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden verzorgd.
  2. Het tijdelijk gebruik van de locatie eindigt op het moment dat de beoogde herontwikkeling van de locatie start.
  3. De salariskosten te dekken uit het projectbudget Inclusief Moerdijk, met budgetnummer 6007701- 4113000

Een aantal jaar geleden heeft de gemeente Moerdijk de kavel van Leijten Transport aan de Vlietweg / Schansweg 22a, hierna te noemen ‘Vlietweg’, te Klundert verworven. Vanuit ruimtelijke ontwikkeling wordt onderzocht op welke manier het gebied opnieuw kan worden ontwikkeld. De afgelopen jaren heeft het pand dienst gedaan als re-integratie en participatieplaats voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Zij hebben daar werkzaamheden verricht voor de gemeente Moerdijk die nuttig waren voor de buitenruimte, zoals het opschuren van bankjes en het verwerken van snoeihout. De aanwezige activiteitenbegeleider, was werkzaam voor het Werkplein HvWB, maar heeft op 1 april 2019 zijn functie verloren omdat de rol van activiteitenbegeleider wordt vervangen voor de rol van trajectbegeleider. De activiteitenbegeleider is inmiddels werkzaam bij het project op Fort Sabina. Door de ontstane situatie is er de mogelijkheid om op een andere manier tijdelijk, tot het gebied opnieuw ontwikkelt kan worden door de projectleider, invulling te geven aan de locatie. Het college wordt geadviseerd om via het project ‘inclusief Moerdijk’ tijdelijk invulling te geven aan het pand, waardoor er personen met een arbeidsbeperking de werkzaamheden voor de buitendienst kunnen uitvoeren. Deze personen zijn in beeld via het project Inclusief Moerdijk.