Inkoopstrategie gecertificeerde instellingen 2020 en verder

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de inkoopstrategie Gecertificeerde Instellingen 2020
  2. In te stemmen met het gezamenlijk doorlopen van een tenderprocedure door de vijf jeugdzorgregio’s in Noord – Brabant
  3. In te stemmen met de tenderprocedure openbare aanbesteding

Een onderdeel van jeugdhulp is de inzet van ondersteuning bij de uitvoer van een zogenaamde maatregel in het gedwongen kader (specifieker: jeugdbescherming en jeugdreclassering).  Deze gedwongen maatregelen worden uitgevoerd door gecertificeerde instellingen (GI’s). Vanaf 2020 moeten hier nieuwe inkoopcontracten voor worden afgesloten. In de nieuwe inkoop-afspraken met de instellingen moet de regionale visie van West-Brabant West en de resultaten zoals beschreven in de strategie veiligheid een goede plaats krijgen. Op basis hiervan is een nieuwe inkoopstrategie GI’s  2020 samengesteld en voorgelegd aan het college. De openbare aanbesteding van de GI’s doet de regio West-Brabant West samen met de andere Brabantse regio’s.