Principeverzoek uitbreiding hotel Port of Moerdijk

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het principeverzoek voor de uitbreiding van hotel Port of Moerdijk met tijdelijke units, waarmee de huisvesting van arbeidsmigranten wordt uitgebreid naar circa 530 personen.
  2. Geen medewerking te verlenen aan het verzoek omdat de omvang en de uitstraling van het plan niet passend is voor deze locatie.
  3. Een gesprek te plannen tussen portefeuillehouder en aanvrager.

De exploitant van Hotel Port of Moerdijk heeft een principeverzoek ingediend om naast het hotel een gebouw te realiseren, opgebouwd uit tijdelijk woon-units. Hierin zouden circa 384 arbeidsmigranten gehuisvest worden.
In 2018 heeft dit hotel toestemming gekregen om in het bestaande hotel maximaal 146 arbeidsmigranten (long-stay) te huisvesten. Met deze nieuwe ontwikkeling zou het aantal te huisvesten personen op deze locatie uitkomen op 530 personen. Het college besluit geen medewerking te verlenen aan deze aanvraag, omdat de omvang en uitstraling van het plan niet passend is voor deze locatie.