Project hotelovernachting mantelzorgers

Het college besluit:

  1. Voor het project respijtvoorziening, een initiatief van mantelzorgcoach mevrouw J. Meeuwisse, een eenmalige subsidie van € 5.500 te verstrekken;
  2. Deze subsidie via Surplus beschikbaar te stellen en ten laste te brengen van begrotingsnummer 6678000/43356 (activiteitenkosten) en 6670002/44249 (personele kosten)
  3. Mevrouw J. Meeuwisse (via Surplus) met bijgaande beschikking in kennis te stellen van dit besluit.

In 2018 heeft op initiatief van mantelzorgcoach mevrouw J. Meeuwisse het project respijtvoorziening voor het eerst plaatsgevonden. Vier echtparen (hulpvrager én mantelzorger) kregen binnen dit project de kans om gezamenlijk een ‘zorgeloze’ tweedaagse door te brengen. Bij dit initiatief is Jannie ondersteund door Surplus en is de gemeente vooraf geïnformeerd. De financiering is door sponsoring van derden tot stand gekomen.
Voor een herhaling van dit project in 2019 met 5 echtparen, is de gemeente Moerdijk om een financiële bijdrage gevraagd. Op dit moment loopt een onderzoek naar de ondersteunings-behoefte van mantelzorgers en in het bijzonder naar de behoefte aan een respijtzorgvoorziening. In afwachting van de uitkomsten van dit onderzoek wordt aan het initiatief van mevrouw J. Meeuwisse een eenmalige subsidie van € 5.500 verstrekt, omdat het college veel waarde hecht aan het ondersteunen van mantelzorgers binnen de gemeente Moerdijk.