Regionaal Waspunt voor huishoudelijke ondersteuning Wmo

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de beleidsmatige coördinatie en afhandeling van financiële zaken ten aanzien van het Waspunt door de gemeente Rucphen in 2019;
  2. Dit te bevestigen richting de gemeente Rucphen door het door hen toegezonden tekenblad te laten ondertekenen door de teamleider maatschappelijke ondersteuning;
  3. De kosten voor het Waspunt in 2019 € 30.200 excl. BTW ten laste te brengen van 6662000/43455.

Sinds 12 juni 2017 werken de gemeenten Rucphen, Etten-Leur, Zundert en Moerdijk regionaal samen in het Waspunt ten behoeve van de Wmo cliënten die hiervoor in aanmerking komen. Per 1 januari 2018 is de gemeente Halderberge ook toegetreden tot deze samenwerking. Het Waspunt is een gratis collectieve voorziening voor cliënten die vanwege hun beperking binnen de Wmo huishoudelijke ondersteuning in aanmerking komen voor het aandachtsgebied "beschikken over schone en draagbare kleding". Een cliënt komt voor het Waspunt in aanmerking als hij niet zelf en/of met behulp van zijn omgeving de wasverzorging uit kan voeren. Uitgezonderd zijn cliënten die vanwege medische of zwaarwegende argumenten geen gebruik kunnen maken van het Waspunt. Negentien cliënten uit de gemeente Moerdijk maken gebruik van het Waspunt.
Het Waspunt, dat ooit ook tot doel had om een werkgelegenheidsproject te zijn, heeft door een afname van geschikte kandidaten, herplaatsing van kandidaten en afbouw van de aansturing vanuit het werkplein sinds 2018 te kampen met een personeelstekort en een continuïteits-probleem. Het gevolg is dat in 2019 de kosten voor het Waspunt zijn gestegen, doordat er meer inzet van professionele coördinatie nodig is en personeel van de WVS-groep is gedetacheerd naar het Waspunt. In 2019 wordt een plan uitgewerkt voor de toekomst van het Waspunt vanaf 2021.