Vaststellen GR GGD RAV RWB

Het college besluit:
Aanpassing gemeenschappelijke regelingen RAV, GGD en RWB

Het college heeft na instemming van de gemeenteraad op 20 juni 2019 de aanpassing van de gemeenschappelijke regelingen RAV, GGD en RWB als gevolg van het vormen van de fusiegemeente Altena vastgesteld. Tevens zijn een aantal technische wijzigingen in de gemeenschappelijke doorgevoerd.