Besluitenlijst B&W vergadering 09 juli 2019

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 09 juli 2019
Aanwezig:
Drs. T.H.R. Zwiers (voorzitter) wethouder
E. Schoneveld wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
M.A.J. Hiel loco- gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur
Afwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 2 juli 2019

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 2 juli 2019

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Moerdijk Marketing bijdrage Stichting Wielerronde Zevenbergen

  Het college besluit:
  In te stemmen met een bijdrage van € 7.200 uit het Moerdijk Marketing budget aan Stichting Wielerronde Zevenbergen.

  Moerdijk Marketing heeft als doel de huidige inwoners te behouden en nieuwe inwoners aan te trekken om zo het voorzieningenniveau op peil te houden. Om Moerdijk onder de aandacht te krijgen van potentiele nieuwe inwoners en een gevoel van trots en ambassadeurschap te creëren bij de huidige inwoners, wordt, onder andere, ingezet op de ondersteuning van evenementen. Deze evenementen hebben een regionale of landelijke uitstraling en bereik en verbinden de verschillende plaatsen in Moerdijk met elkaar. Stichting Wielerronde Zevenbergen heeft, onder andere door een sterk startveld bij de beroepsrenners in het verleden, bewezen een regionale aantrekkingskracht te hebben. Het Wielerweekend van Moerdijk annex profronde van Zevenbergen trekt jaarlijks duizenden bezoekers uit het hele land. Tijdens het wieler-weekend worden “voor elk wat wils” gratis toegankelijke activiteiten georganiseerd, voor jong en oud, actief en passief. Door de hoeveelheid aan publiciteit, via de media, zoals de wielerkrant, website, nieuwsbrieven etc., wordt ook de aandacht gevestigd op bedrijven en verenigingen uit de gemeente Moerdijk. Door de hoeveelheid aan publiciteit dat het evenement genereert wordt Moerdijk binnen en buiten de gemeentegrenzen goed op de kaart gezet.

 4. Verlenen mandaat en volmacht aan T. Gilde en wijziging mandaat E. Alderliesten

  Het college besluit:

  1. Mandaat en volmacht te verlenen aan T. Gilde t.b.v. werkzaamheden centrumontwikkeling Zevenbergen en hierbij het eerder verleende mandaat en volmacht aan E. Alderliesten voor deze werkzaamheden in te trekken.
  2. In te stemmen met deze mandaat en volmacht onder de voorwaarde dat bij bedragen / verplichtingen boven € 100.000 ook de handtekening van de teamleider REO nodig is voor goedkeuring (conform het gemeentelijk inkoopbeleid).
  3. In te stemmen met deze mandaat en volmacht onder de voorwaarde dat bij bedragen / verplichtingen boven € 1.000.000 naast de handtekening van de teamleider REO, tevens de handtekening nodig is van de gemeentesecretaris
  4. De bouwcombinatie actief te informeren over deze gestelde voorwaarden aan het mandaat.

  De nieuwe projectleider, T Gilde, mandaat en volmacht te verlenen t.b.v. de werkzaamheden centrum-ontwikkeling Zevenbergen en hierbij het eerder verleende mandaat en volmacht aan E. Alderliesten in te trekken. Deze aanwijzing voor budgetbeheer en volmacht gelden zolang het contract met T. Gilde loopt en voor de duur van de werkzaamheden. Dit mandaat en deze volmacht gelden tevens voor de aanvullende bijdrage centrumteam Haven-Markt Centrumontwikkeling Zevenbergen dat door de raad beschikbaar is gesteld in haar besluit van 6 juni 2019.