Moerdijk Marketing bijdrage Stichting Wielerronde Zevenbergen

Het college besluit:
In te stemmen met een bijdrage van € 7.200 uit het Moerdijk Marketing budget aan Stichting Wielerronde Zevenbergen.

Moerdijk Marketing heeft als doel de huidige inwoners te behouden en nieuwe inwoners aan te trekken om zo het voorzieningenniveau op peil te houden. Om Moerdijk onder de aandacht te krijgen van potentiele nieuwe inwoners en een gevoel van trots en ambassadeurschap te creëren bij de huidige inwoners, wordt, onder andere, ingezet op de ondersteuning van evenementen. Deze evenementen hebben een regionale of landelijke uitstraling en bereik en verbinden de verschillende plaatsen in Moerdijk met elkaar. Stichting Wielerronde Zevenbergen heeft, onder andere door een sterk startveld bij de beroepsrenners in het verleden, bewezen een regionale aantrekkingskracht te hebben. Het Wielerweekend van Moerdijk annex profronde van Zevenbergen trekt jaarlijks duizenden bezoekers uit het hele land. Tijdens het wieler-weekend worden “voor elk wat wils” gratis toegankelijke activiteiten georganiseerd, voor jong en oud, actief en passief. Door de hoeveelheid aan publiciteit, via de media, zoals de wielerkrant, website, nieuwsbrieven etc., wordt ook de aandacht gevestigd op bedrijven en verenigingen uit de gemeente Moerdijk. Door de hoeveelheid aan publiciteit dat het evenement genereert wordt Moerdijk binnen en buiten de gemeentegrenzen goed op de kaart gezet.