Verlenen mandaat en volmacht aan T. Gilde en wijziging mandaat E. Alderliesten

Het college besluit:

  1. Mandaat en volmacht te verlenen aan T. Gilde t.b.v. werkzaamheden centrumontwikkeling Zevenbergen en hierbij het eerder verleende mandaat en volmacht aan E. Alderliesten voor deze werkzaamheden in te trekken.
  2. In te stemmen met deze mandaat en volmacht onder de voorwaarde dat bij bedragen / verplichtingen boven € 100.000 ook de handtekening van de teamleider REO nodig is voor goedkeuring (conform het gemeentelijk inkoopbeleid).
  3. In te stemmen met deze mandaat en volmacht onder de voorwaarde dat bij bedragen / verplichtingen boven € 1.000.000 naast de handtekening van de teamleider REO, tevens de handtekening nodig is van de gemeentesecretaris
  4. De bouwcombinatie actief te informeren over deze gestelde voorwaarden aan het mandaat.

De nieuwe projectleider, T Gilde, mandaat en volmacht te verlenen t.b.v. de werkzaamheden centrum-ontwikkeling Zevenbergen en hierbij het eerder verleende mandaat en volmacht aan E. Alderliesten in te trekken. Deze aanwijzing voor budgetbeheer en volmacht gelden zolang het contract met T. Gilde loopt en voor de duur van de werkzaamheden. Dit mandaat en deze volmacht gelden tevens voor de aanvullende bijdrage centrumteam Haven-Markt Centrumontwikkeling Zevenbergen dat door de raad beschikbaar is gesteld in haar besluit van 6 juni 2019.