Afwijkingsbesluit Inkoopbeleid: Begeleiding Van Hoogevest Architecten verbouwing Stadhuis Klundert

Het college besluit:
Het college wordt gevraagd om af te wijken van het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid, zodat de aanvullende opdracht voor de begeleiding van de verbouwing van het Stadhuis in Klundert onderhands gegund kan worden aan Van Hoogevest Architecten uit Amersfoort. 

Het toezicht en begeleiding van de verbouwing bij Stadhuis Klundert is reeds enkelvoudig gegund aan Van Hoogevest Architecten uit Amersfoort. De totale opdrachtwaarde van de inspecties, planvorming, begeleiding bij aanbesteding, toezicht en begeleiding bij de verbouwing bedroeg € 30.000 exclusief btw.
Vanwege kredietoverschrijding is de verbouwing later gestart dan gepland. Het toezicht van Stadhuis Klundert zou in combinatie worden gedaan met het toezicht op de werkzaamheden van het Mauritshuis. Doordat deze werkzaamheden niet meer gelijktijdig zijn vallen de kosten voor het toezicht tijdens de verbouwing hoger uit. Verder wordt er tegelijkertijd onderhoud gepleegd aan het Stadhuis. Het toezicht op deze aanvullende werkzaamheden was niet in de opdrachtraming meegenomen. Tenslotte heeft Van Hoogevest Architecten in verband met de kredietoverschrijding extra advies gegeven bij de aanbestedingsprocedure. In het totaal komt de opdrachtwaarde € 8.988,- hoger uit.
Gelet op de omvang van de bijkomende kosten, is het op basis van het inkoopbeleid niet mogelijk om een enkelvoudig onderhandse opdracht te verlenen. Het college wordt voorgesteld om af te wijken van het gemeentelijke beleid en hiertoe een afwijkingsbesluit te nemen. De opdracht kan hiermee onderhands gegund worden aan Van Hoogevest Architecten.