Jaarverantwoording Kinderopvang 2018

Het college besluit:
De Jaarverantwoording Kinderopvang 2018 gemeente Moerdijk vast te stellen.

Jaarlijks wordt, door middel van overzichten die door DUO beschikbaar zijn gesteld, een jaar-verantwoording Kinderopvang samengesteld. Vanaf het jaar 2018 moet de jaarverantwoording Kinderopvang worden ingediend bij de Inspectie van het Onderwijs (IvhO).
Deze jaarverantwoording moet vooraf worden vastgesteld door het college van B&W.