Mandaatbesluit uitvoering Hulp bij het Huishouden 2012

Het college besluit:
Mandaatbesluit uitvoering Hulp bij het Huishouden 2012 in te trekken.

Op de webpagina ‘decentrale regelgeving overheid.nl’ is het Mandaatbesluit uitvoering Hulp bij het Huishouden 2012 van de gemeente Moerdijk terug te vinden. Met dit mandaat heeft het college het uitoefenen van de besluitbevoegdheid inzake de vaststelling van een persoonsgebondenbudget op het vlak van hulp bij de huishouding, op grond van de in 2012 geldende Wet maatschappelijke ondersteuning (artikel 41), in 2012 overgedragen aan de directeur van het WMO kantoor Cura Nova B.V. te Tilburg. Het intrekken van dit mandaatbesluit is niet geregistreerd in een openbaar register. Voorgesteld wordt dit mandaatbesluit nu in te trekken en dit besluit terug te laten werken tot 2015.