Project 171. Aansprakelijkheidstelling onderzoek Bult van Pars Klundert

Het college besluit:
In te stemmen met het instellen van verder onderzoek naar de aansprakelijkheidstelling van betrokken partijen bij de sanering van Bult van Pars.

Op 18 mei heeft de gemeenteraad extra budget beschikbaar gesteld om de sanering van de Bult van Pars af te kunnen ronden. In het voorstel is onder andere aangegeven dat er nog juridisch onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid tot aansprakelijk stellen van de bodemonderzoekbureaus en/of de betrokken instanties. Met het besluit wordt van het college wordt dit bekrachtigd.