Bestemmingsplan Buitengebied Moerdijk – uitspraak Raad van State

Het college besluit:
De gemeenteraad voor te stellen:

  1. Kennis te nemen van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 12 juni 2019;
  2. In te stemmen met de voorgestelde werkwijze voor vertaling van de uitspraak in een nieuwe bestemming voor de percelen Westmiddelweg 1 te Oudemolen en Buitendijk West 7 te Klundert’;
  3. Het bestemmingsplan Buitengebied Moerdijk – herstelplan 2019, zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.1709.BGHerstelplan2019-BP40 vast te stellen;
  4. Ten behoeve van het bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.

Op 1 maart 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Buitengebied Moerdijk gewijzigd vastgesteld. Tegen dit besluit zijn 6 beroepschriften ingediend. Op 12 juni 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan. Drie beroepschriften zijn ongegrond verklaard. De andere drie beroepschriften zijn gedeeltelijk gegrond verklaard. 
De Afdeling bestuursrechtspraak heeft het besluit van 1 maart 2018 vernietigd voor zover het gaat om de bestemming voor het perceel Westmiddelweg 1 te Oudemolen en Buitendijk West 7 te Klundert. In de uitspraak wordt de gemeenteraad opgedragen binnen 20 weken een nieuw besluit te nemen ten aanzien van deze twee onderdelen.