Verschuiven budget voor het verbeteren van de toplaag van twee asfaltspeelvelden

Het college besluit:
In te stemmen met het verschuiven van het overgebleven budget voor speelvoorzieningen in Fijnaart naar het verbeteren van de toplaag van het asfalt van de speelvelden in Zevenbergen (skatebaan) en Willemstad (‘Avonturenpad’).

Tijdens het voorbereiden van de speelplekken in Zevenbergen en Willemstad is naar voren gekomen dat de asfalttoplaag verbeterd moet worden. Het gaat hierbij om het asfalt bij de skatebaan in Zevenbergen en het asfalt op het basketbalveld van het zogenaamde ‘Avonturenpad’ te Willemstad. Dit mankement is tijdens de uitvoeringsvoorbereiding naar voren gekomen. Hiermee is in de raming en het vaststellen van het budget geen rekening gehouden. De speelplekken in Fijnaart zijn naar tevredenheid uitgevoerd. Hier is een bedrag van circa € 52.000,- resterend. Voorgesteld is om € 30.000 van dit budget in te zetten voor het verbeteren van de toplaag van het asfalt op beide speelpleinen.