Bijdrage voor renoveren was– en kleedgelegenheid HC Zevenbergen

De raad voor te stellen in te stemmen met:

  1. In te stemmen met een eenmalige bijdrage van € 90.000 ten behoeve van verbouw/ renovatie van de bestaande was- & kleedgelegenheid van HC Zevenbergen;
  2. Deze bijdrage van € 90.000 te dekken uit de algemene reserve.

Hockeyclub Zevenbergen is volop bezig met de planvorming voor de verbouw van hun clubgebouw. De hockeyclub wil het gebouw duurzamer en gebruiksvriendelijke maken en daarbij ook de was- & kleedaccommodatie renoveren. Dit laatste is een basisvoorziening die door de gemeente wordt gefaciliteerd. Daarom wordt de raad voorgesteld om een eenmalige bijdrage te verstrekken aan HC Zevenbergen voor de renovatie van de was- & kleedgelegenheid.