Verledden tennisvereniging Lobbelaer

Het college besluit:
De raad voor te stellen in te stemmen met:

  1. Het restantkrediet voor de renovatie van de tennisbanen van Tennisvereniging De Lobbelaer af te ramen met € 53.827 samen met de hieraan gekoppelde kapitaallasten;
  2. In te stemmen met het ombouwen van de veldverlichting van 6 banen bij Tennisvereniging De Lobbelaer in Zevenbergen naar LED-tennisbaanverlichting en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 45.000;
  3. Het lagere bedrag aan jaarlijkse kapitaallasten van € 4.000 in 2019 ten gunste van het exploitatieresultaat te brengen en voor 2020 en verder dit te verwerken binnen een sluitende (meerjaren)begroting.

Tennisvereniging de Lobbelaer is volop bezig met het verduurzamen van hun complex. Als pilot is in 2016 op twee tennisbanen de conventionele veldverlichting reeds vervangen door energiezuinige LED verlichting. Deze proef is geslaagd. Het belangrijkste voordeel is een kostenreductie van 30% op de energiekosten. De vereniging heeft de gemeente het verzoek gedaan, ook de inmiddels afgeschreven veldverlichting van overige tennisbanen te voorzien van energiezuinige LED verlichting.