Zienswijze begrotingswijziging 2019 WBA

Het college besluit:
Aan de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de begrotingwswijziging 2019 van het West-Brabants Archief (WBA)
 
De gemeente Moerdijk neemt samen met acht andere gemeenten deel aan de Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief (WBA). Het Algemeen Bestuur van het WBA heeft de bestuursrapportage 2019 met daarin verwerkt een begrotingswijziging voorlopig vastgesteld. De gemeenteraad kan hierop een zienswijze in dienen. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen op deze begrotingswijziging, omdat het financieel effect voor de gemeente Moerdijk positief is. De deelnemersbijdrage voor 2019 wordt met € 5.280 verlaagd tot € 241.044.