Parkeerduur twee uur

Het college besluit:

  1. De parkeerduur in de parkeerschijfzone te Zevenbergen gedurende de werkzaamheden van centrumontwikkeling in Zevenbergen te verruimen van één naar twee uur.
  2. Drie maanden na de oplevering van de werkzaamheden van  de centrumontwikkeling in Zevenbergen de parkeerduur van twee uur te evalueren.

Op dit moment is de parkeerduur in de parkeerschijfzone (= blauwe zone) van het centrum van Zevenbergen één uur. In de praktijk ervaren ondernemers dat de parkeerduur van een uur ten koste gaat van de aantrekkelijkheid van het centrum voor winkelend publiek. Op 25 juni is met een afvaardiging van bewoners en ondernemers consensus bereikt, dat de parkeerduur naar twee uur opgerekt kan worden. Om dit mogelijk te maken wordt een verkeersbesluit vastgesteld.