Overgangsmaatregel duurzame inzetbaarheid

Het college besluit:
In te stemmen met het voorstel om de 80/90/100-regeling m.i.v. 1 september 2019 open te stellen voor tien medewerkers die tussen 1 juli 2018 en 1 januari 2020 de 60-jarige leeftijd hebben bereikt of gaan bereiken.

Per 1 juli 2018 is het generatiepact komen te vervallen. Destijds is de toezegging gedaan aan de medewerkers die vanaf 1 juli 2018 tot 1 januari 2020 de 60-jarige leeftijd bereiken, om een overgangsmaatregel aan te bieden. Vanaf 1 juli 2018 tot op heden is overleg gepleegd met de betrokken medewerkers, de leidinggevenden, de OR, de portefeuillehouder P&O, de gemeentesecretaris en P&O om tot een goed voorstel te komen. Het voorstel om de 80/90/100-regeling open te stellen voor de betrokken medewerkers is daaruit gekomen.