Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 27 augustus 2019

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.