Aanpassing portefeuilleverdeling

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de aanpassingen in de portefeuilleverdeling waarbij beheer accommodaties en vastgoed onderdeel uit gaan maken van de portefeuille van wethouder Brummans en beleid en beheer van de openbare ruimte onderdeel wordt van de portefeuille van wethouder van Dorst.
 2. In te stemmen met onderstaande overhevelingen als gevolg van de clustering van beheer accommodaties en vastgoed en beleid en beheer van de openbare ruimte:
  1. Onderwijsaccommodaties van wethouder Schoneveld naar wethouder Brummans
  2. Cultureel erfgoed (voor zover in gemeentelijk bezit) van wethouder Schoneveld naar wethouder Brummans
  3. Speelruimtebeleid en speelplannen van de portefeuille van wethouder Brummans naar de portefeuille van wethouder van Dorst
  4. Water & Riolering van wethouder Brummans naar wethouder van Dorst
 3. Het onderdeel forten en de verbouwing Mauritshuis uit de portefeuille accommodaties en vastgoed blijft voor deze collegeperiode onderdeel uit maken van de portefeuille van wethouder Zwiers.
 4. In te stemmen met de onderstaande aanvullingen
  1. Toevoegen aan grondbeleid en grondverwerving: “inclusief snippergroen/-grond”
  2. Toevoegen aan klimaatadaptatie: “inclusief hittestress”
  3. Toevoegen aan duurzaamheid: “biodiversiteit inclusief ecologische verbindingszones”
  4. Toevoegen aan beleid en beheer openbare ruimte: “ Kabels & leidingen” en “ Water & riolering” en “Onderhoud speeltoestellen en speeltuinen”.
  5. Toevoegen aan inrichten en onderhoud openbare ruimte: “(wegen, openbare verlichting en groen)”
  6. In te stemmen met overhevelingen van het aandeelhouderschap REWIN van wethouder van Dorst naar wethouder Zwiers

Het college heeft besloten de portefeuilleverdeling op een aantal punten te wijzigen.
De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Beheer van accommodaties en vastgoed te clusteren in de portefeuille van wethouder Brummans
 • Beleid en beheer openbare ruimte te clusteren in een portefeuille wethouder van Dorst

Tevens zijn een aantal onderwerpen zijn op een logischere wijze opnieuw gerangschikt of ter verheldering aan de portefeuilleverdeling toegevoegd.