Koopovereenkomst en spelregels Waterwijk Fijnaart

Het college besluit:

  1. De koopovereenkomst voor Waterwijk Fijnaart vast te stellen.
  2. In te stemmen met wijziging in spelregels kaveluitgifte voor Waterwijk Fijnaart.

Het project Waterwijk Fijnaart is een uitbreidingsplan voor de kern Fijnaart. Het is de bedoeling om op deze locatie flexibel te gaan verkavelen (vaste kaveldiepte, flexibele kavelbreedte) voor maximaal 120 grondgebonden woningen. Door deze manier van vraaggericht verkavelen ontstaan mogelijkheden voor alle (grondgebonden) woningtypen, zoals rijwoningen, twee-onder-één-kappers en vrijstaande woningen. Voor de verkoop van de kavels is de koopovereenkomst vastgesteld.
Het aantal minimum kavelstroken voor een rijwoning is aangepast in verhouding tot de eerder vastgestelde spelregels. Reden hiervoor is om in te kunnen spelen op de vraag naar rijwoningen met een breedte van 5,1 meter. In de eerdere versie van de spelregels werd een maatvoering van 5,4 meter breed als minimum gehanteerd. De smallere variant is echter recentelijk nog gerealiseerd in de Vlinderbuurt en in Bosselaar Zuid en is met de huidige bouwprijzen nog dusdanig uit te voeren dat de kans groter is dat bewoners gebruik zouden kunnen maken van de starterslening.
Tevens is het aantal woningen waaruit een rijtje mag bestaan gemaximaliseerd tot zes. Lange aaneengesloten rijen woningen worden op deze locatie niet passend geacht (te stedelijk karakter).