Reglement burgerlijke stand

Het college besluit:

  1. Het Reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand en openstelling van het bureau van de burgerlijke stand vast te stellen;
  2. Twee aanvraagformulieren voor de babs vaststellen.

Het college wenst aanpassing van het Reglement burgerlijke stand op het onderdeel benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Iedere persoon, die nog niet beëdigd en benoemd is als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand, moet in de gelegenheid gesteld worden om éénmalig een huwelijk of een partnerschapsregistratie te voltrekken.
In het huidig reglement is het alleen mogelijk dat een persoon éénmalig wordt benoemd voor het voltrekken van een huwelijk of registratie van een partnerschap als deze al is beëdigd bij de rechtbank en in een andere gemeente benoemd als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand (babs). Deze persoon heeft ervaring in het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap en weet ook aan welke wettelijke formaliteiten moet worden voldaan. Daarnaast zijn er tekstuele wijzigingen doorgevoerd in verband met aanpassing van benaming team/domein.