Shantyfestival en Vestingloop 2019

Het college besluit:

  1. In te stemmen met een bijdrage van € 3.670,00 uit het Moerdijk Marketing budget aan Havenkoor Fortitudo Willemstad voor het Shanty & Seasong Festival.
  2. In te stemmen met een bijdrage van €3.000 uit het Moerdijk Marketing budget aan de Vestingloop Willemstad.

Moerdijk Marketing heeft als doel de huidige inwoners te behouden en nieuwe inwoners aan te trekken om zo het voorzieningenniveau op peil te houden. Om Moerdijk onder de aandacht te krijgen van potentiële nieuwe inwoners en een gevoel van trots en ambassadeurschap te creëren bij de huidige inwoners, wordt, onder andere, ingezet op de ondersteuning van evenementen. Deze evenementen hebben een regionale of landelijke uitstraling en bereik en verbinden de verschillende plaatsen in Moerdijk met elkaar. Het Shanty & Seasong Festival en de Vestingloop Willemstad trekken al jaren deelnemers en bezoekers uit het hele land naar gemeente Moerdijk. Beide evenementen bieden kansen om Moerdijk onder de aandacht te brengen, waardoor deze ondersteund worden met een Moerdijk marketing subsidie bijdrage.