Taalakkoord De6

Het college besluit:

  1. Het Taalakkoord van de D6 vast te stellen.
  2. De bijbehorende samenwerkingsovereenkomst alliantiepartner Taal voor het Leven te ondertekenen

In Nederland hebben zo’n 1,3 miljoen mensen boven 16 jaar moeite met lezen, schrijven of rekenen. Dat noemen we laaggeletterdheid. Voor deze mensen is de wereld om hen heen soms lastig. Bij alles wat we tegenwoordig doen, is taal nodig. Daardoor kunnen zij zich buitengesloten voelen. Ze kunnen zich ook schamen. Ook hun kinderen hebben daar last van, omdat ze thuis niet voorlezen kunnen worden of geholpen kunnen worden met school taken. Dat betekent dat kinderen ook moeite kunnen krijgen met lezen en schrijven. Dat willen we met z’n allen voorkomen! Daarom wordt met zes gemeenten en maatschappelijke partners een Taalakkoord gesloten.