Vaststelling 3e wijziging GR RBL West-Brabant

Het college besluit:
In te stemmen met de derde wijziging van de gemeenschappelijke regeling ‘Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten’.

Het college heeft na instemming van de gemeenteraad op 29 augustus 2019 de derde wijziging van de gemeenschappelijke regeling ‘Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten’ (RBL West-Brabant), als gevolg van het vormen van de fusiegemeente Altena vastgesteld. Tevens zijn een aantal aanvullende (technische) wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling doorgevoerd.