Verweerschrift Kadedijk naast 126

Het college besluit:
In te stemmen met het opgestelde verweerschrift en deze toe te sturen aan de Raad van State.

Tegen het besluit van de gemeenteraad om het bestemmingsplan “Kadedijk naast 126” gewijzigd vast te stellen, zijn twee beroepschriften ingediend bij de Raad van State. De gemeente is in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 13 september 2019 een verweerschrift in te dienen. Het college besluit in te stemmen met het opgestelde verweerschrift en deze toe te sturen aan de Raad van State.