Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 10 september 2019

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst gewijzigd vast te stellen.