Re-integratieverordening en nadere regel

Het college besluit:
De raad voor te stellen:

  1. de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Moerdijk vast te stellen.
  2. De Nadere regels re-integratie Participatiewet gemeente Moerdijk vast te stellen.

Vanwege verschillende wijzigingen in de Participatiewet en de behoefte om gemaakte beleid-keuzes nader vast te leggen voor de uitvoering, wordt de gemeenteraad voorgesteld een nieuwe Re-integratieverordening Participatiewet vast te stellen. De gemeente Moerdijk is verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning aan haar inwoners bij het vinden van een (duurzame) plek op de arbeidsmarkt. De manier waarop de gemeente Moerdijk deze ondersteuning biedt en uitvoert is vastgelegd in beleid en de Re-integratieverordening Participatiewet Moerdijk.