Samenwerkingsovereenkomst buurtbemiddeling

De burgemeester besluit:
De samenwerkingsovereenkomst buurtbemiddeling te verlengen
 

Vanwege het verlopen van de termijn voor de samenwerkingsovereenkomst voor buurt-bemiddeling, getekend in 2014, is het nu noodzakelijk om deze samenwerkingsovereenkomst opnieuw vast te stellen en te ondertekenen. De samenwerking loopt nog steeds naar tevredenheid. Deze ondertekening wordt, net als in 2014, door de burgemeesters van de gemeenten Halderberge en Moerdijk, de directeur-bestuurder van Woonkwartier en de eigenaar van Luijkx Mediation gedaan. De continuering van buurtbemiddeling met Luijkx Mediation voor de duur van twee jaar krijgt hiermee vorm, ter bestrijding en voorkoming van woonoverlast, zoals vastgelegd in het gemeentelijke veiligheidsbeleid. Na deze twee jaar zal een nieuwe aanbestedingsprocedure worden gestart.