Vaststelling jaarlijkse subsidie 2018 Stichting Cultuur Moerdijk

Het college besluit:

  1. De jaarlijkse subsidie 2018 aan Stichting Cultuur Moerdijk vast te stellen op € 28.250
  2. Het bestuur van Stichting Cultuur Moerdijk hierover schriftelijk te informeren via een beschikking.

Het college heeft de jaarlijkse subsidie aan Stichting Cultuur Moerdijk voor het jaar 2018 vastgesteld, aangezien geconstateerd is dat aan alle gemaakte afspraken is voldaan.
Stichting Cultuur Moerdijk is een overkoepelende stichting die diverse culturele uitingen in de hele gemeente Moerdijk ontplooit. Van oudsher zijn dit exposities en diverse soorten concerten, maar ook de Kunst- en Cultuurroute, filmvoorstellingen van Filmhuis Cine7 en cultuureducatie programma's voor het basisonderwijs. Stichting Cultuur Moerdijk reikt jaarlijks de Cultuurprijs uit en realiseert eenmalige-incidentele projecten in samenwerking met andere partners uit de gemeente. Voorwaarde hierbij is het stimuleren van (nieuwe) samenwerkingsverbanden en cross-overs. Stichting Cultuur Moerdijk is aanwezig bij culturele evenementen van derden, organiseert netwerkbijeenkomsten over actuele thema's in de cultuursector en adviseert waar nodig. Alle activiteiten worden uitgevoerd door zelfstandig opererende werkgroepen die volledig bestaan uit enthousiaste vrijwilligers.