Voorstel overeenkomst 2020-2023 Waterpoort

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst Waterpoort.
  2. Deze op 10 oktober tijdens het Bestuurlijk Overleg - netwerkdag Waterpoort te onder-tekenen.
  3. Wethouder Zwiers te machtigen deze namens gemeente Moerdijk te ondertekenen.
  4. De gevraagde bijdrage van €10.000 te dekken uit het budget 6561300/44200, recreatie en toerisme, bijdrage aan professionele instellingen.

Gemeente Moerdijk ondertekent op donderdag 10 oktober 2019 de samenwerkingsovereenkomst Waterpoort. Dit is het vervolg op de overeenkomst die in 2016 ondertekend is. Door het ondertekenen van de overeenkomst kan de samenwerking in het Waterpoortgebied worden voortgezet.