Aanbesteding van medische advisering Wmo, Gehandicaptenparkeerkaarten (GPK) en leerlingenvervoer

Het college besluit:

  1. In te stemmen met een gezamenlijk aanbestedingstraject met de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Roosendaal, Rucphen en Zundert ten behoeve van de medische advisering Wmo, GPK en leerlingenvervoer;
  2. In te stemmen met het Programma van Eisen ten behoeve van de aanbesteding van medische advisering Wmo, GPK en leerlingenvervoer;
  3. Via het Inkoopbureau West-Brabant opdracht te geven tot het aanvangen van de meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure middels uitnodiging;
  4. In te stemmen met de afwijking van eigen inkoopvoorwaarden en akkoord te gaan met de inkoopvoorwaarden van de Gemeente Halderberge als penvoerder in deze aanbesteding;
  5. In te stemmen met het resultaat van aanbesteding in de vorm van gunning voor de medische advisering aan de ‘winnende’ aanbieder.
  6. Afdoening en ondertekening van de definitieve overeenkomst, conform de mandatenlijst 2019, in handen stellen van de teamleider team maatschappelijke ondersteuning.

De gemeente moet het contract voor externe medische advisering in de Wmo, gehandicapten-parkeerkaarten (GPK) en leerlingenvervoer  opnieuw aanbesteden. Dit traject moet worden uitgevoerd, omdat op 1 maart 2020 het huidige contract eindigt. Deze aanbesteding wordt samen uitgevoerd met de gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert.