Moerdijk Marketing bijdrage Terror Nights Standdaarbuiten

Het college besluit:

  1. In te stemmen met een bijdrage van € 4.000,00 uit het Moerdijk Marketing budget aan Stichting Eventmaat voor het organiseren van het evenement Terror Nights Standdaarbuiten.
  2. Dit bedrag te financieren uit het budget 6310102/44293, moerdijk marketing/evenementen.

Moerdijk Marketing heeft als doel de huidige inwoners te behouden en nieuwe inwoners aan te trekken om zo het voorzieningenniveau op peil te houden. Om Moerdijk onder de aandacht te krijgen van potentiële nieuwe inwoners en een gevoel van trots en ambassadeurschap te creëren bij de huidige inwoners, wordt, onder andere, ingezet op de ondersteuning van evenementen. Deze evenementen hebben een regionale of landelijke uitstraling en bereik en verbinden de verschillende plaatsen in Moerdijk met elkaar. Het evenement Terror Nights is in 2018 voor de eerste keer in Moerdijk georganiseerd. Het evenement heeft toen mensen uit de hele regio en ver daarbuiten aangetrokken. Hiermee biedt het kansen om Moerdijk bij een nieuwe doelgroep onder de aandacht te brengen. Het evenement wordt daarom ondersteund met een Moerdijk Marketing bijdrage.