Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering 24 september 2019

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.