Wijziging verordening Moerdijks Restauratiefonds gemeente Moerdijk 2018

Het college besluit:
De gewijzigde Verordening Moerdijks Restauratiefonds gemeente Moerdijk 2018 aan de raad ter vaststelling aan te bieden
  
Op 18 januari 2018 is de Verordening Moerdijks Restauratiefonds gemeente Moerdijk 2018 gewijzigd. Gebleken is dat hiervoor een onjuiste versie van deze verordening uit 2013 is gebruikt. Deze versie bevatte namelijk geen tekst die betrekking had op een ingediend amendement. Dit amendement dat aangenomen is op 25 april 2013, bevat bepalingen die betrekking hebben op de mogelijkheid tot zelfwerkzaamheid. De eigenaar voert zelf onderhoudswerkzaamheden uit en krijgt alleen de materiaalkosten betaald. Het gevolg is dat het totale bedrag wat geleend moet worden voor een restauratie, lager uitkomt. Gewenst is om de huidige versie van de Verordening Moerdijks Restauratiefonds gemeente Moerdijk hierop aan te passen