Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Moerdijk

Het college besluit:
De beleidsregels ‘oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Moerdijk’ vast te stellen.

In 2014 heeft het college van Moerdijk de voorloper van deze beleidsregels ‘oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Moerdijk’ vastgesteld. Echter had deze een looptijd tot en met 31 december 2018. Om op een juiste wijze oplaadinfrastructuur te blijven plaatsen in de gemeente Moerdijk zijn daarom de geactualiseerde beleidsregels vastgesteld. Hierbij zijn enkele kleine wijzigingen doorgevoerd:
- Er hoeft niet aangetoond te worden dat er daadwerkelijke behoefte bestaat: een behoefte-prognose is afdoende.
- Het criteria m.b.t. parkeerdruk is wat aangepast; van 90% naar 95% in woonwijken.