Verzoek om het pand, Molenstraat 14, Zevenbergen te mogen splitsen in 3 appartementen

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het verzoek met betrekking tot het splitsen van het pand, Molenstraat 14, Zevenbergen in 3 appartementen
  2. Gelet op de aard en omvang van het plan af te wijken van het Parkeerbeleid Moerdijk (augustus 2015)
  3. In principe medewerking te willen verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning om het pand te splitsen in drie appartementen, mits uit de aanvraag blijkt dat aan alle overige kaders wordt voldaan.

Met betrekking tot de Molenstraat 14 Zevenbergen is een verzoek binnengekomen om het huidige gebruik van het pand te wijzigen. De bestaande situatie gaat uit van één winkel met daarboven een woning. Het verzoek betreft het pand te splitsen in 3 appartementen. In het hiervoor geldende bestemmingsplan zijn voorwaarden opgenomen ten aanzien van het vermeerderen van het aantal wooneenheden. Aan deze voorwaarden wordt niet voldaan, uitgaande van de realisatie van 3 appartementen, vanwege het ontbreken van parkeermogelijkheden op het eigen perceel en de beperkte parkeermogelijkheden in de nabijheid. Gelet op de aard en omvang van het verzoek in principe medewerking verlenen.