Benoeming de heer Hans Slagboom in de functie van gemeentesecretaris /algemeen directeur

Het college besluit:
De heer Hans Slagboom met ingang van 1 januari 2020 te benoemen voor onbepaalde tijd in de functie van gemeentesecretaris/algemeen directeur.

Door het vertrek van mevrouw Monique van Bavel is per 1 juli 2019 de vacature van gemeentesecretaris/ algemeen directeur ontstaan. Aan adviesbureau Zeelenberg is de opdracht verstrekt tot werving van de kandidaten. Na het doorlopen van de selectieprocedure heeft de selectiecommissie besloten om de heer Hans Slagboom voor te dragen voor de benoeming van gemeentesecretaris / algemeen directeur en daarmee ook WOR-bestuurder.