Speelplek met voetbalkooi aan de Westrand te Zevenbergen

Het college besluit:
Opdracht te geven het ontwerp van Kompan, voor de speelplek (met voetbalkooi) langs de Westrand in Zevenbergen, te realiseren. Voor deze speelplek is een mini-competitie gehouden waarvoor de drie contractanten voor de realisatie van het Speelruimteplan een ontwerp hebben gemaakt. Het ontwerp van Kompan wordt als de meest gevarieerde speelplek gezien, voldoet aan het programma van eisen en heeft de meeste voorkeursstemmen.
 
Bij de uitvoering van het Speelruimteplan 2017-2027 worden speelplekken voor verschillende leeftijdscategorieën aangelegd. Voor speelplekken die een hoger budget hebben dan € 50.000 en/of een groter belang hebben voor een wijk of kern, wordt een mini-competitie gehouden. Bij de speelplek langs de Westrand is dit het geval. De locatie van een speelplek voor alle leef-tijden (met voetbalkooi) is via inspraak gekozen. In verband met de inspraak is een enquête gehouden onder de jongeren via Facebook. Hierbij zijn drie locaties voorgelegd: trapveld nabij de Knip en grasvelden aan beide zijden van het scouting-gebouw langs de Westrand. De locatie nabij de skatebaan is niet meegenomen omdat deze ruimte is gereserveerd voor grote evenementen. Een voetbalkooi komt hiermee in conflict. Van de 224 reacties die binnen gekomen zijn heeft 50% de bestaande speelplek nabij het scoutinggebouw aangegeven als gewenste locatie voor een speelplek voor alle leeftijden. Daarnaast hebben er twee inspraak bijeenkomsten plaatsgevonden. Hierbij is door enkele bewoners, die op de bestaande speelplek uitkijken, aangegeven dat zij geen voetbalkooi wensen in verband met de te verwachten overlast. Omdat het een bestaande speelplek voor alle leeftijden is en de meeste bewoners hebben aangegeven dit een gewenste plek voor de voetbalkooi te vinden, is intern besloten deze locatie te verbeteren en het verharde basketbalveld om te vormen tot een voetbalkooi met basketbalvoorzieningen.De drie ontwerpen die door de contractanten van het raamcontract zijn uitgewerkt, zijn op de website geplaatst.
 
Er is door 27 personen een voorkeur uitgesproken. De verdeling is als volgt: Ontwerp Kompan – 14 stemmen, Ontwerp Boerplay – 10 stemmen en Ontwerp IJslander – 3 stemmen. Het ontwerp van Kompan wordt als de meest gevarieerde speelplek gezien, voldoet aan het programma van eisen en heeft de meeste voorkeurs-stemmen. Om deze redenen zal dit ontwerp worden gerealiseerd.