Strategisch HR-beleid

Het college besluit:
Het strategisch HR-beleid vast te stellen

Het strategisch HR-beleid van de gemeente Moerdijk is een HR-plan gericht op de lange termijn doelstellingen van de organisatie en direct afgeleid van organisatiestrategie ‘van Goed naar Beter’. Het strategisch HR-beleid sluit aan bij de koers en de doelen van de organisatie en geeft aan wat de visie is op de belangrijkste HR- thema’s