Asbestinventarisatie Gemeentelijk Vastgoed

Het college besluit:
De raad voor te stellen om:

  1. In te stemmen met het voorstel om het gemeentelijk vastgoed preventief te laten inspecteren op de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal;
  2. Hiervoor een budget van € 70.000 ter beschikking te stellen;
  3. De beschikbaar gestelde middelen te dekken uit de algemene reserve.

Bij onderhoudswerkzaamheden aan het gemeentelijk vastgoed wordt weleens asbesthoudend materiaal aangetroffen, bijvoorbeeld bij stadhuis Klundert. Om te voorkomen dat de gemeente voor onverwachte verrassingen en uitgaven komt te staan én vanuit haar voorbeeldfunctie inzake veiligheid, vraagt het college de gemeenteraad € 70.000 beschikbaar te stellen om asbestverdacht gemeentelijk vastgoed preventief te laten inspecteren.