Duurzaam en energiezuinig gemeentelijke vastgoed

Het college besluit:
De raad voor te stellen om:

  1. In te stemmen met het voorstel om te komen tot een stappenplan naar een klimaat neutrale vastgoedportefeuille in 2050;
  2. Hiervoor een budget van € 75.000 ter beschikking te stellen;
  3. De beschikbaar gestelde middelen te dekken uit de algemene reserve.

De gemeente heeft een voorbeeldrol in de verduurzaming van het eigen vastgoed. In juni 2019 heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd, met in dit kader als belangrijkste doelstelling dat de vastgoedportefeuille van de gemeente klimaat neutraal moet zijn in 2050. Met deze verduurzaamheidsopgave is heel veel geld gemoeid, daarom is het van belang dat deze opgave professioneel wordt aangepakt zodat een kosteneffectieve transitie naar een klimaat neutrale vastgoedportefeuille in 2050 wordt gerealiseerd. Het college vraagt € 75.000,- krediet voor het opstellen van een stappenplan om deze klimaat neutrale vastgoedportefeuille in uiterlijk 2050 te realiseren