Gemeenschappelijke regeling Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en meldpunt crisiszorg (CZ)

Het college besluit:

  1. Het principebesluit te nemen om de Gemeenschappelijke Regeling voor Veilig Thuis West-Brabant gewijzigd vast te stellen naar Gemeenschappelijke regeling Geweld in Afhankelijkheidsrelaties en meldpunt Crisiszorg;
  2. De raad voor te stellen om toestemming te verlenen tot het gewijzigd vaststellen van de Gemeenschappelijke Regeling voor Veilig Thuis West-Brabant.

Met ingang van 1 januari 2019 is de gemeenschappelijke regeling voor Veilig Thuis West-Brabant van kracht. Op diezelfde datum gingen de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem op in de nieuwe gemeente Altena, zodat de gemeenschappelijke regeling moest worden gewijzigd. Per september 2019 is een regionaal Meldpunt crisiszorg ingericht en bij Veilig Thuis ondergebracht. Afspraken met betrekking tot het Meldpunt crisiszorg zijn in de bestaande gemeenschappelijke regeling toegevoegd. Daarnaast is het gegeven dat de rijksmiddelen voor “geweld in afhankelijkheidsrelaties” (GIA) ten behoeve van een bredere inzet van de regionale middelen is verwerkt.